NOK
  • NOK
  • EUR
  • USD
  • JPY

Zero-Waste

GRATIS FRAKT VED BESTILLING OVER 800 KR

Desinfeksjonsmiddel 5 Liter

Desinfeksjonsmiddel 5 Liter

Ordinær pris 40.473,00 kr Salg

detaljer

Desinfeksjon for bruk på hender, armer og inventar. Produktet er tilsatt glyserol som gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse. 

Kr 299,8 pr liter

Inneholder: Etanol (80%), glyserol og hydrogenperoksid 

Fare: 

Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Ved kontakt med øyne: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. 

Ved vedvarende irritasjon i øyne kontakt lege. 

Holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelig kilder. Hold beholderen lukket. Unngå innånding av tåke/damp. 

Oppbevares utilgjengelig for barn! 

Størrelser

Produkter du har sett på

Desinfeksjonsmiddel 5 Liter

Loading...